Тендерт оролцогчдод хүргүүлсэн мэдэгдэл

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос 2013 оны 5-р сарын 10-ны өдөр зарласан "Сонгуулийн автоматжуулах техник хэрэгслийг тээвэрлэх зориулалтын бүхээгтэй ачааны автомашин,үйлчилгээ үзүүлэх зориулалттай микроавтобус,албан тасалгааны болон уулзалтын өрөөний тавилга,архивын зориулалтын шүүгээ худалдах" СЕХ-ХО-2013-1 дугаартай нээлттэй тендерт оролцогчдод тендерт шалгарсан эсэхийг мэдэгдсэн байдал: