ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ 2021-НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ МЭДҮҮЛЭХ ЗААВАР

Нэр дэвшигчийн гарын авлага татаж авах

  • 2020 оны Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ээс 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар өөрийн болон гэрбүлийн гишүүдийн орлого, эзэмшил, өмчлөлийн хөрөнгийг мэдүүлнэ.
  • 2021 оны 5 дугаар сарын 03, 04-ний өдрүүдэд Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахимаар мэдүүлж, системд баталгаажуулна.
  • Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, орлогыг үнэн зөв мэдүүлэх ба мэдүүлгийн “ТАЙЛБАР” хэсэгт тухайн орлого, хөрөнгийн эх үүсвэрийг дэлгэрэнгүй бичнэ.