Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах бүртгэлтэй цахим хаягууд

Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.5 дахь хэсэгт заасны дагуу “Цахим орчин ашиглан Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.7-д заасан хугацаанд буюу 5-р сарын 21-ний дотор нийт 574 цахим үйлчилгээ эрхлэгч бүртгүүлсэн.
Үүнээс Фэйсбүүк хуудас 254, цахим хуудас 202, Твиттер хаяг 58, Юутүүб суваг 36, Инстаграм хаяг 14, бусад төрлийн 10 аппликейшн цахим орчинд сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар бүртгүүлжээ. Доорх цахим холбоосоор орж танилцана уу.
https://crc.gov.mn/w/38H