Сонгуулийн ажил зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2022 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны нөхөн сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарийг баталлаа. Уг тогтоол болон хавсралтаас сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарьтай танилцана уу.

Энд дарна уу