Гэр хороолол хөгжлийн намыг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт явагдах Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуульд оролцуулахаар бүртгэх тухай