Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай