Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодыг татан буулгах тухай