"Зөв хүн электорат эвсэл"-ийг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт явагдах Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуульд оролцуулахаар бүртгэх тухай