Гадаад улсад байгаа иргэдээс санал авах өдрийг тогтоох тухай