Нам, эвслээс нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтын маягт батлах тухай