Санал авах байранд байрлуулах хяналтын камерт тавигдах шаардлага, түүнийг байрлуулах, ашиглах болон бичлэгийн хадгалах, хамгаалах, устгах журам батлах тухай