2020.09.02-ны өдрийн 281-р тогтоол Мэдээллийн технологийн баг байгуулах тухай

Сонгуулийн ерөнхий хорооны ээлжит хуралдаан 2020 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдөр боллоо. Хуралдаанаар Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн автоматжуулсан системийн ашиглалтыг хариуцан ажиллах мэдээллийн технологийн багийн бүрэлдэхүүнийг баталлаа.