СЕХ-ны 2020.6.25-ны өдрийн 262-р тогтоол УИХ-ын 24-тойрог, Ц.Мөнхцэцэгийг гишүүнээр сонгогдсонд тооцож, үнэмлэх олгох тухай