СЕХ-ны 2020.6.25-ны өдрийн 217-р тогтоол УИХ-ын 7-тойрог, Ц.Сэргэлэнг гишүүнээр сонгогдсонд тооцож, үнэмлэх олгох тухай