СЕХ-ны 2020.6.25-ны өдрийн 208-р тогтоол УИХ-ын 3-тойрог, Д.Ганбатыг гишүүнээр сонгогдсонд тооцож, үнэмлэх олгох тухай