СЕХ-ны 2020.6.25-ны өдрийн 206-р тогтоол УИХ-ын 2-тойрог, Б.Бейсеныг гишүүнээр сонгогдсонд тооцож, үнэмлэх олгох тухай