СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 73-р тогтоол "Н.Баярмаа, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"