СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 74-р тогтоол "С.Ганчимэг, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"