СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 76-р тогтоол "Т.Гансүх, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"