СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 77-р тогтоол "Ж.Ягаанцэцэг, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"