СЕХ-ны 2020.5.25-ны өдрийн 82-р тогтоол "З.Болдбаатар, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"