СЕХ-ны 2020.5.25-ны өдрийн 83-р тогтоол "Л.Мишигбаатар, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"