СЕХ-ны 2020.5.25-ны өдрийн 84-р тогтоол "С.Номинчулуун, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"