СЕХ-ны 2020.5.25-ны өдрийн 85-р тогтоол "Г.Ганхуяг, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"