СЕХ-ны 2020.5.25-ны өдрийн 141-р тогтоол "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19 эвсэл, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"