СЕХ-ны 2020.5.26-ны өдрийн 170-р тогтоол "Саналын хуудасны тоо батлах тухай"