СЕХ-ны 2020.5.26-ны өдрийн 171-р тогтоол "Саналын хуудасны загвар батлах тухай"