СЕХ-ны 2020.5.26-ны өдрийн 172-р тогтоол "Ардчилсан нам, Нэр дэвшигчээр бүртгэж үнэмлэх олгох тухай"