СЕХ-ны 2020.5.26-ны өдрийн 174-р тогтоол "Та Бидний эвсэл, Нэр дэвшигчээр бүртгэж үнэмлэх олгох тухай"