СЕХ-ны 2020.6.01-ний өдрийн 182-р тогтоол "Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч нам, Нэр дэвшигчээр бүртгэж үнэмлэх олгох тухай"