СЕХ-ны 2020.6.01-ний өдрийн 199-р тогтоол "Сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, хөндлөнгийн хяналт хийх төрийн бус байгууллагуудыг бүртгэх тухай"