Д/д Аймаг/дүүрэг Утас
1 Архангай 70332727
2 Баян-Өлгий 70422595
3 Баянхонгор 70443486
4 Булган 70342239
5 Говь-Алтай 70484554
6 Говьсүмбэр 70543084
7 Дархан-Уул 70373756
8 Дорноговь 70523036
9 Дорнод 70584681
10 Дундговь 70592221
11 Завхан 70462185
12 Орхон 70353000
13 Өвөрхангай 70324073
14 Өмнөговь 70533536
15 Сэлэнгэ 93402020
16 Сүхбаатар 70516090
17 Төв 70272628
18 Увс 70454708
19 Ховд 70432176
20 Хөвсгөл 70383338
21 Хэнтий 70562401
22 Нийслэл 321731
23 Налайх 70232419
24 Багануур
25 Багахангай
26 Баянгол 70120315
27 Баянзүрх 266351
28 Сонгинохайрхан 70173277
29 Сүхбаатар 70070119
30 Хан-Уул 344477
31 Чингэлтэй 310204