Улс төрийн намын жагсаалт

 

1.

Монгол Ардын нам

Mongolian People’s Party

2.

Ардчилсан нам

Democratic Party

3.

Монголын Ногоон нам

Mongolian Green Party

4.

Иргэний зориг ногоон нам

Civil Will, Green Party

5.

Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам

Mongolian Traditionally United Party

6.

Монгол Либерал Ардчилсан нам

Mongolian Liberal Democratic Party

7.

Эх Орон нам

Motherland Party

8.

Монголын Либерал нам

Mongolian Liberal Party

9.

Бүгд найрамдах нам

Republican Party

10.

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Нам

Mongolian National Women’s Party

11.

Монголын Социал Демократ Нам

Mongolian Social Democratic Party

12.

Ард Түмний Нам

Mongolian Capitalist Party

13.

Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам

Mongolian National Democratic Party

14.

Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч Нам

Freedom for People Party

 

15.

Иргэний Хөдөлгөөний Нам

Civil Movement Party

16.

Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Нам

Development Program Party

17.

Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний Нам

Mongolian Democratic Movement Party

18.

Монгол Ардын Хувьсгалт нам

Mongolian People’s Revolutionary Party

19.

Хамуг Монголын Хөдөлмөрийн нам

All Mongolians Labor Party

20.

Хөдөлмөрийн үндэсний нам

National Labor Party

 

21.

Эх орончдын нэгдсэн нам

United Patriots Party

22.

Монгол Консерватив нам

Mongolian Conservative Party

23.

Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн нам

Independence and Unity Party

24.

Ард түмнээ хайрлая нам

Love the People Party

25.

Монголын хүний төлөө нам

Mongolia For People’s Party

26.

Үнэн ба Зөв нам

True and Right Party

27.

Зон олны нам

Demos Party

28.

Дэлхийн монголчууд нам

World Mongols Party

29.

Ард түмний олонхийн засаглал нам

People’s Majority Governance Party

30.

Их эв нам

The Great Unity Party

31.

Гэр хороолол хөгжлийн нам

Ger District Development Party

32.

Миний Монгол нам

My Mongolia Party

33.

Монгол шинэчлэлт нам

Mongolian Reform Party

34.

Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам

Citizens’ Coalition for Justice Party

35.

Зүй ёс нам

Justice Party

36.

Ардчилал шинэчлэлийн нам

Party of Democracy and Reforms

 

Source: Supreme Court of Mongolia’s website http://www.supremecourt.mn/nam