Намын жагсаалт гэдэгт

Сонгуулийн ерөнхий хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох нам, эвслийг бүртгэх эсэх тухай асуудлыг 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний дотор шийдвэрлэнэ.