АЙМАГ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2015  оны  12  сарын  03  өдөр                                                             Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

     АЙМАГ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН

     ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН

  ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТ

  ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3.2 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД