2019 ОНД ЯВАГДСАН ОРОН НУТГИЙН ИТХ-ЫН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН СОНГУУЛИЙН ДҮН