Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн нэгдсэн дүн, Улсын Их Хурлын шинээр сонгогдсон гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Н.Лувсанжавын тавьсан илтгэл