Улсын Их Хурлын 2000 оны сонгуулийн дүнгийн тухай Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга С.Лхагвасүрэнгийн илтгэл