Улсын Их Хурлын 1996 оны сонгуулийн дүнгийн тухай Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга С.Лхагвасүрэнгийн илтгэл