Улсын Их Хурлын 1992 оны сонгуулийн дүнгийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганд Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга С.Лхагвасүрэнгийн илтгэл