СЕХ-ны 2016.12.02-ны 277-р тогтоол "Говь-Алтай аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай"