СЕХ-ны 2016.09.22-ны 275-р тогтоол "Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг батлах тухай"