СЕХ-ны 2016.09.20-ны 272-р тогтоол "Сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, сонгуулийн явцыг ажиглах төрийн бус байгууллагыг бүртгэж, зөвшөөрөл олгох тухай"