СЕХ-ны 2016.09.05-ны 267-р тогтоол "Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай"