СЕХ-ны 2016.09.05-ны 265-р тогтоол "Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай"