СЕХ-ны 2016.07.07-ны 263-р тогтоол "Зардал гаргах тухай"