СЕХ-ны 2016.07.07-ны 262-р тогтоол "Аймгийн сонгуулийн хороог татан буулгах тухай"