СЕХ-ны 2016.09.20-ны 271-р тогтоол "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"