СЕХ-ны 2016.07.07-ний 261-р тогтоол Аймгийн сонгуулийн хороог татан буулгах тухай