СЕХ-ны 2016.06.29-ний 181-р тогтоол Нэр дэвшигчийг нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасах тухай